Tuvs

VIP-service for særlige gæster.

Īpašajiem viesiem viesnīcās vienmēr ir jāsaņem īpašs pakalpojums, lai saņemtu atsauksmes ar labiem vērtējumiem. Tāpēc restorāna kritiķim viesnīcā ir vajadzīgas tādas rūpes, lai viņa papēži no atmiņām apvīstu. To var piedāvāt tikai guvernante ar lielu pieredzi un seksuālo apetīti. Pēc tikšanās ar Keriju Laitu viesu atsauksme būs pirmšķirīga.